terapia MEDEK

Jest to nowa w Polsce i w Europie forma fizjoterapeutyczna stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu. Skupia się przede wszystkim na ćwiczeniu ruchów niezbędnych do siadania, stania i chodzenia.

więcej...

terapia MAES

Terapia MAES jest terapią neurofizjologiczną zaadresowaną do dzieci z MPD i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Skupia się na kształtowaniu nowych wzorców ruchowych dla konkretnych dysfunkcji, nieprawidłowości.

więcej...

terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapeuta palpacyjnie wyczuwa nieprawidłowe napięcia tkanek. Poprzez odpowiednie techniki, delikatny dotyk eliminuje napięcie, przywracając tym samym prawidłowy rytm systemu kranio-sakralnego.

więcej...

terapia NDT-Bobath

To nie tylko rehabilitacja, to także nauka właściwej pielęgnacji dziecka oraz zabawy z nim. Uczestnikiem zajęć jest nie tylko dziecko, ale także rodzic/opiekun, który ma możliwość nauczyć się, jak wykorzystywać ćwiczenia podczas codziennych zajęć pielęgnacyjnych.

więcej...

terapia tkanek miękkich

Zespół manualnych technik fizjoterapeutycznych. Wskazania to m.in.: przykurcze, nieprawidłowe napięcie, ograniczona ruchomość stawów.

 więcej...

techniki osteopatyczne

Osteopatia integruje różne poziomy ciała, w których może dojść do dysfunkcji: kostny (układ mięśniowo-szkieletowy), błonowy (układ powięziowy), płynowy (układ krwionośny, limfatyczny, płyn mózgowo-rdzeniowy).

więcej...

turnusy fizjoterapeutyczne

Metoda ta zakłada ścisły związek między aparatem ruchu (i ogólnym funkcjonowaniem ciała), a aparatem psychicznym (elementami psychologicznymi człowieka). Mięśnie, a konkretnie ich napięcie, odzwierciedlają stan naszej psychiki: emocji, stresów, uczuć. To z kolei przekłada się na przyjmowaną przez nas postawę, gesty, czy nawet sposób oddychania.

 więcej...

terapia wad postawy

Wady postawy to zaburzenia statyki ciała zakłócające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Przyczyny tych zaburzeń wykrywane są często przypadkowo, już po wystąpieniu widocznych zmian lub objawów bólowych.

 więcej...

wspomaganie terapii logopedycznej

Aparat mowy składa się z części kostnych oraz kilkudziesięciu mięśni stawów. Ulega nawykom, zaburzeniom budowy i funkcji. Praca nad zmianą jest złożona. Wskazane jest żeby nie ograniczała się do nauki kompensacji i naśladowania, gdyż to maskuje problem położony głębiej. 

więcej...