Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna ASQ

Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza działającą od 2 stycznia 2023 roku.

DLA KOGO?

Dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, w tym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością.

Naszą opieką obejmujemy dzieci i młodzież z Warszawy i okolic posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym.

60 godzin w miesiącu

zajęcia w tygodniu oraz w weekendy

wykwalifikowana kadra terapeutów i specjalistów

ZAJĘCIA W PPS ASQ TO M.IN.:

 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia muzyczne;
 • Trening umiejętności Społecznych;
 • wyjścia do kina, teatru;
 • zajęcia sportowe;
 • wystawy, wernisaże;
 • basen
 • eksperymenty
 • trening samodzielności;
 • zajęcia edukacyjne;
 • warsztaty taneczne;
 • gry RPG;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • kącik literacki;
 • zajęcia szkolne;
 • zajęcia relaksacyjne.

AKTUALNIE MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO GRUP:

Masz pytania? Zajęcia w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej Cię zainteresowały? Napisz.