PSYCHOLOG

Indywidualna terapia psychologiczna zaadresowana jest dla dzieci:
- z autyzmem i zespołem Aspergera
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z trudnościami komunikacyjnymi
- z deficytami rozwojowymi
- mających trudności w relacjach rówieśniczych lub rodzinnych
Dla rodziców:
- których niepokoi rozwój bądź zachowanie dziecka
- którzy potrzebują wsparcia w nawiązaniu więzi i relacji z dzieckiem.

Przeprowadzamy diagnozy w kierunku autyzmu (ADOS-2).

PSYCHOTERAPEUTA

Ten rodzaj pracy terapeutycznej zaadresowany jest w szczególności do nastolatków oraz młodzieży z następującymi problemami:

- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
- zaburzenia psychosomatyczne
- zaburzenia w relacjach międzyludzkich
- zaburzenia emocjonalne
- zaburzenia lękowe
- niskie poczucie własnej wartości
- zaburzenia okresu dojrzewania
- stres
- żałoba

PEDAGOG

Na zajęcia z pedagogiem zapraszamy dzieci, które mają problemy z:
- czytaniem i pisaniem (m.in. dysgrafia)
- z matematyką
- koncentracją uwagi
Ponadto:
- są wycofane, nieśmiałe
- przejawiają zachowania agresywne

Terapia pedagogiczna w dużej mierze opiera się na zabawie, dzięki czemu dzieci uczęszczają na nią bardzo chętnie i nawet nie zauważają działania terapeutycznego.

DIAGNOZY

Wszystkie dostępne narzędzia diagnostyczne znajdziesz TUTAJ.

MASZ PYTANIA? A MOŻE CHCESZ ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA?