Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to zespół działań, których celem jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka u którego stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością lub niepełnosprawność.

dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia 1 klasy podstawowej
dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

DLA KOGO?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Szczególne zagrożenie niepełnosprawnością występuję m.in. w przypadkach :
- ciąża wysokiego ryzyka
- wcześniactwo,
- urazy okołoporodowe niosących ryzyko uszkodzeń układu nerwowego,
- choroby genetyczne
- padaczka.

BEZPŁATNE TERAPIE W RAMACH WWRD:

• Psychologiczna/ Neuropsychologiczna
• Pedagogiczna
• Logopedyczna / Neurologopedyczna
• Integracja Sensoryczna
• Fizjoterapia

CO ZROBIĆ, ŻEBY SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ W RAMACH WWRD?

Należy skontaktować się z państwową poradnią w celu diagnozy dziecka i jeżeli zachodzi taka potrzeba, wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
Po otrzymaniu opinii, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia spotkania. 

Prosimy o kontakt w celu omówienia spotkania. Na pierwsze spotkanie prosimy o zabranie opinii o potrzebie objęcia dziecka terapią w ramach WWRD. Dopełnimy wówczas także wszelkich formalności. W kolejnym kroku, umówimy Twoje dziecko na pierwsze konsultacje. 

Chcesz umówić się na spotkanie w celu skorzystania z bezpłatnych zajęć terapeutycznych w ramach WWRD? Zadzwoń bądź napisz.

Mieszka I 14, Wołomin

533 403 400

Zamieniecka 46, Warszawa

533 335 332