CZYM SĄ ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO?

Rodzice niepokojący się o słuch swojego dziecka, najczęściej w pierwszej kolejności udają się  z niepokojącymi symptomami do laryngologa i/lub audiologa. Bywa, że podczas diagnostyki okazuje się, że dziecko nie ma problemów ze słyszeniem, a z niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Słyszenie a rozpoznawanie i interpretowanie dźwięków, to zupełnie odrębne kwestie.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD - Central Auditory Processing Disorder.

SYMTPOMY CAPD TO M.IN.:

trudności z lokalizacją źródła dźwięku
trudności ze zrozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy
problem ze zrozumieniem poleceń (szczególnie tych dłuższych)
nadwrażliwość słuchowa ( dziecko nie lubi nadmiernego hałasu)
słaba pamięć słuchowa
problemy z zapamiętywaniem nowych informacji
częste prośby o powtórzenie pytania bądź informacji
problemy z koncentracją, nieuwaga i rozpraszanie się
gubienie wątku wypowiedzi
trudności z czytaniem, pisaniem i ortografią
trudności z nauką języków obcych
opóźniony rozwój mowy
ubogie słownictwo
dźwięki z otoczenia łatwo rozpraszają bądź odwracają uwagę dziecka
dziecko sprawia wrażenie nieobecnego, wyłączonego
częste powracające wysiękowe zapalenia uszu

Zaburzenia przetwarzania słuchowego przysparzają dziecku wielu trudności w codziennym życiu, w nauce, a także w relacjach rówieśniczych. Trudności te stanowią dla nich źródło ogromnego stresu i mogą znaczącą wpływać na samoocenę i zachowanie.
CAPD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, np. zaburzenia integracji sensorycznej,  opóźniony rozwój mowy, zaburzenia uwagi (ADD – bez nadreaktywności oraz ADHD – z nadreaktywnością), dysleksja, autyzm, zespół Aspergera.

TRENINGI SŁUCHOWE W NASZYM CENTRUM: