stAACyjkowo ASQ jest efektem setek rozmów z rodzicami naszych dzieci, wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i z potrzeby naszych serc.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci o złożonych potrzebach komunikacyjnych.

ZAPRASZAMY DZIECI

od 2,5 roku życia niemówiące; mówiące niezrozumiale; dzieci, u których rozwój mowy jest znacznie opóźniony; niemówiące od urodzenia lub tracące tę umiejętność na skutek choroby bądź wypadku:

dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
dzieci z zespołami genetycznymi

m.in. Wol­fa­-Hir­schor­na, An­gel­ma­na, Cri Du Chat, Wil­liam­sa, Zespołem Down’a

JAK PRACUJEMY Z DZIECKIEM?

U nas AAC to podstawa współpracy, wspólnego bycia, budowania relacji i komunikacji z dzieckiem.

Oddziaływania terapeutyczne mają miejsce przez cały czas pobytu dziecka w 𝘀𝘁𝗔𝗔𝗖𝘆𝗷𝗸𝗼𝘄𝗶𝗲 𝗔𝗦𝗤. Prowadzone są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania.
U nas Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC nie jest terapią indywidualną realizowaną w ramach czesnego. U nas komunikacja AAC obowiązuje od przekroczenia progu przedszkola: na zajęciach grupowych i specjalistycznych. Bardzo istotne dla nas jest nabywanie przez dziecko jak największej samodzielności i
autonomii – także poprzez komunikację.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  • grupy 5-osobowe
  • w każdej grupie: nauczyciel i asystent
  • zajęcia realizowane są w godzinach: 8.30-15.30

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W RAMACH CZESNEGO:

rehabilitacja ruchowa
terapia SI
terapia psychologiczno-pedagogiczna
terapia neurologopedyczna
terapia ręki
stymulacja polisensoryczna
muzykoterapia
bajkoterapia
arteterapia

LOKALIZACJA PRZEDSZKOLA:

Warszawa Praga-Południe, Plac Szembeka

 

KONTAKT:

533 444 744 | 533 744 744