TERAPIA SI JEST BARDZO DOBRĄ FORMĄ TERAPII DLA DZIECI:

z autyzmem i zespołem Aspergera
z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD, ADD)
z nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne
ze słabą koordynacją ruchową, opóźnionym rozwojem ruchowym
z kłopotami z koncentracją
wcześniaków

JAK WYGLADAJĄ ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Terapia SI to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Terapeuta wykorzystuje podczas zajęć różne pomoce np. huśtawkę, deskorolkę, liny, czy zabawki o różnej fakturze i kolorach. Szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i ma na celu wyzwalanie określonych reakcji sensorycznych.
Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Przekłada się na pozytywną zmianę w obszarze motoryki dużej i małej, rozwija umiejętności językowe i poznawcze, a także wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny.