Techniki osteopatyczne poprzez poprawę gry stawowej, likwidację dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i trzewnych oraz poprawę wydolności układu czaszkowego, tętniczego, żylnego, limfatycznego i oddechowego są pomocne w zmniejszaniu dolegliwości bólowych, zwiększaniu ruchomości stawowej, poprawę funkcji narządów wewnętrznych a co za tym idzie poprawę funkcjonowania całego organizmu.

Osteopatia integruje różne poziomy ciała, w których może dojść do dysfunkcji:

kostny (układ mięśniowo-szkieletowy
błonowy (układ powięziowy)
płynowy (układ krwionośny, limfatyczny, płyn mózgowo-rdzeniowy)

TECHNIKI OSTEOPATYCZNE

GOT

Technika GOT (General Osteopathic Treatment) to tzw. ogólny zabieg osteopatyczny. Rozumiemy przez niego sposób badania i leczenia zachodzący jednoczasowo. Założeniem tej techniki jest fakt, że całe ciało funkcjonuje jako jednolita struktura płynnie zharmonizowanych ze sobą wielu układów. GOT wpływa na fizjologię komórkową, przepływ krwi, równowagę neurologiczną, zakres ruchomości, drenaż limfatyczny, napięcie mięśni. Terapeuta w ściśle określonych pozycjach w odpowiedni sposób mobilizuje pasywnie poszczególne okolice ciała pacjenta.

TERAPIA POWIĘZIOWA

Powięź oznacza „tkankę miękką wchodzącą w skład układu tkanki łącznej przenikającego ludzki organizm”. W układzie powięziowym zawsze występuje napięcie, które jest niezbędną składową modelu tensegracyjego. System powięziowy tworzy jedną ciągłą sieć – od powięzi przyczepiającej się do wewnętrznych części czaszki do powięzi docierającej do podeszwowej części stopy ma się do czynienia z jedną nieprzerywalną strukturą.

OSTEOPATIA CZASZKOWA

Łącząca zarówno techniki powięziowe, poprawiające ruchomość kości czaszki i kości krzyżowej oraz wzajemnych korelacji pomiędzy nimi, jak również pracę płynową (płyn mózgowo-rdzeniowy) oraz pracę z emocjami (somatoemocjonalne uwolnienie). Metoda osteopatii kranialnej koryguje dysfunkcje układu krzyżowo – czaszkowego skutecznie  uruchamiając mechanizmy regulacji układu nerwowego i procesy samoleczenia.

HVLA

Manipulacje krótkodźwigniowe- manupilacje stawowe powodujące zmniejszenie napięcia mięśniowego w okolicy bolesnego i napiętego stawu obwodowego lub kręgosłupa.

OSTEOPATIA TRZEWNA

Inaczej - wisceralna. Dział medycyny osteopatycznej, którego celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia i ruchomości narządów wewnętrznych, przy jednoczesnym poprawieniu przepływu krwi i limfy, ułatwiając proces samoleczenia danego miejsca i narządu trzewnego.