Nasze turnusy dedykowane są przede wszystkim dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi: dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami genetycznymi, autyzmem, niemówiącym.

Wiodącymi metodami turnusów są terapia MEDEK oraz MAES. Obok tych metod, znajdziesz w naszej ofercie szereg zajęć dodatkowych. Nie tylko fizjoterapeutycznych.

czytaj więcej...

Praca podczas turnusu koncentruje się wokół rozwijania umiejętności komunikowania się dziecka za pomocą narzędzi Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC.

czytaj więcej...

Szukasz miejsca, które zorganizuje Twojemu dziecku turnus wg Jego potrzeb/Twoich sugestii? Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami.

czytaj więcej...