POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest: ASQ Sp. z o.o. Armii Krajowej 133, 05-200 Wołomin.

Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Władysław Stanek. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie: Mieszka I 14, 05-200 Wołomin
– e-mailowo: kontakt@asqterapia.pl
– telefonicznie: 790 029 028

 

DANE OSOBOWE

 1. w celach zdrowotnych, związanych z prowadzoną terapią – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO;
 2. w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową na udzielanie terapii, rehabilitacji, edukacji i świadczeń zdrowotnych,
 • świadczenia i zarządzania udzielaniem usług edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 • informowaniu o usługach oferowanych przez ASQ Sp. z o.o., w tym z użyciem profilowania
 • rozliczeń finansowych i windykacji,
 • obsługi reklamacyjnej,
 • archiwizacji i statystyki,
 • sprawnego procesu rejestracji i komunikacji.

Profilowanie odbywa się na podstawie danych zawartych w Kwestionariuszu osobowym oraz pozostałej dokumentacji pacjenta. Służy doborowi  treści informacyjnych i promocyjnych oferowanych przez ASQ Sp. z o.o. Do profilowania wykorzystywane są dane t.j.: nazwisko i imię, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, korzystanie z określonych usług, rozpoznanie.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy świadczenia usługi. Jako administratorzy danych jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej i terapeutycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczania tożsamości pacjenta.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,
 • podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

 

 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:
 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym, terapeutycznym, edukacyjnym itd. w celu kontynuacji leczenia, terapii, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych bądź terapeutycznych);
 • podmiotom zapewniającym usługi hostingowe i teleinformatyczne (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej i terapeutycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień.

PLIKI COOKIES

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Twoją przeglądarkę̨ internetową na twardym dysku Twojego komputera, ASQ Sp. z o.o. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystasz ze strony internetowej www.asqterapia.pl w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają̨ identyfikacji Twojej tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają̨ informacje, które strony  odwiedzasz, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Twojej aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić́ tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również̇ wyłączyć́ zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować́ niemożliwość́ korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • podpisanie zgłoszenia i regulaminu placówki związanych z udzielaniem świadczeń związanych z prowadzeniem terapii, rehabilitacji i diagnostyki.
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.