TURNUSY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Intensywna 5- bądź 10-dniowa praca z dzieckiem

TURNUSY MEDEK

TURNUSY MAES

TURNUSY TERAPII RĘKI

DLA KOGO?

Dla niemowląt i dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem psychoruchowym na tle neurologicznym.

dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
dzieci z zespołami genetycznymi

m.in. Wol­fa­-Hir­schor­na, An­gel­ma­na, Cri Du Chat, Wil­liam­sa, Zespołem Down’a i innymi mutacjami rzadkimi

TURNUSY MEDEK

Praca z dzieckiem z wykorzystaniem tej metody koncentruje się przede wszystkim na zdobyciu przez dziecko umiejętności niezbędnych do stania, siedzenia i chodzenia. Metoda ta opiera się na grawitacji, która uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania. Poszczególne grupy mięśniowe ćwiczone są poprzez realizację zadań posturalnych i funkcjonalnych, a nie w izolacji.

TURNUSY MAES

Terapeuta rozpoznając powtarzalne schematy ruchu w różnych aktywnościach, koncentruje się na wspieraniu dziecka w odkrywaniu nowych możliwości poruszania się.


Siedzenie, stanie czy chodzenie to bardzo ważne umiejętności. Zmiana kierunku ruchu, odpowiedni dobór siły ruchu w zależności od okoliczności, koordynacja czy równowaga to kolejne umiejętności dziecka, nad którymi koncentruje się terapeuta MAES. Nie każdy ruch jest korzystny dla dziecka. Istnieje ruch, który jest widziany jednokierunkowo, mało płynny i mało różnorodny. Z drugiej strony jest ruch, w który dziecko wkładana zbyt dużo siły, zbyt dużo partii mięśni jest w ten ruch zaangażowanych. Wszystko to może skutkować wtórnymi przykurczami oraz brakiem możliwości wykonywania innych czynności, innego ruchu w innych sytuacjach.

Terapia MAES łączy w terapii RUCH, SENSORYKĘ (patrzenie, dotykanie, odczuwanie siebie w ruchu w przestrzeni) oraz MYŚLI (co planuję  co chcę zrobić i jak chcę zrobić w danej sytuacji i miejscu ). 

EFEKTY TERAPII MAES:

większa swoboda ruchu
poprawa równowagi i koordynacji
więcej wariantów ruchu
większa autokontrola ruchu
większa kontrola zachowania
rozwój umiejętności planowania ruchu
zmniejszenie ryzyka przykurczów
większa autokontrola ruchu

TURNUSY TERAPII RĘKI

Turnus Terapii Ręki dedykowany jest szczególnie dzieciom z hemiplegią. Celem turnusu jest:
- poprawa funkcjonalności słabszej kończyny górnej
- poprawa napięcia mięśniowego w słabszej kończynie
- poprawa czucia powierzchniowego i głębokiego po stronie słabszej
- zwiększenie świadomości używania obu kończyn.

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH TURNUSÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH:

TERAPIA TKANEK MIĘKKICH

Zespół manualnych technik fizjoterapeutycznych. Wskazania to m.in.: przykurcze, nieprawidłowe napięcie, ograniczona ruchomość stawów.

czytaj więcej...

TERAPIA RĘKI

Nieprawidłowości w rozwoju motorycznych często nie omijają także rąk. Ręka jest narządem ruchu odpowiedzialnym za wiele funkcji i umiejętności osiąganych od pierwszych miesięcy życia t.j. podpór, raczkowanie, chwytanie.

TERAPIA WIDZENIA

Jest to rehabilitacja wzroku polegająca na ćwiczeniach usprawniających proces widzenia. Metoda oparta na neuroplastyczności mózgu.

TECHNIKI OSTEOPATYCZNE

Osteopatia integruje różne poziomy ciała, w których może dojść do dysfunkcji: kostny (układ mięśniowo-szkieletowy), błonowy (układ powięziowy), płynowy (układ krwionośny, limfatyczny, płyn mózgowo-rdzeniowy).

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia SI to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe.

KOMUNIKACJA AAC

Wzmacniamy/uzupełniamy mowę, wspomagamy rozwój mowy i języka, gwarantujemy zastępczy sposób porozumiewania się na wypadek, gdyby osoba nie rozwinęła mowy lub rozwinęła ją w stopniu niewystarczającym do efektywnego porozumiewania się.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga). Wspierające ogólny rozwój poznawczy dziecka t.j. rozwój funkcji słuchowych, wzrokowych, umiejętności językowych.

ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE

Stymulacja polisensoryczna to pobudzanie w jednym momencie wielu zmysłów poprzez dostarczanie ciału i mózgowi różnego rodzaju bodźców: dotykowych, smakowych, słuchowych, wzrokowych, proprioceptywnych czucia głębokiego.

JAK WYGLĄDAJĄ TURNUSY MEDEK I MAES W ASQ?

W Centrum Terapii ASQ turnusy realizowane są w formie 5- bądź 10-dniowej. Zarówno w przypadku turnus MEDEK, jak i MAES zajęcia w oparciu o te metody odbywają się 2 razy dziennie po 45 minut. Każde dziecko ma dedykowanego terapeutę prowadzącego. To on obok pracy z dzieckiem, uczy rodzica/opiekuna ćwiczeń podtrzymujących, utrwalających efekty, które będą kontynuowane w ramach Programu Ćwiczeń do Domu.

PRZYKŁADOWE REKOMENDOWANE PAKIETY:

 - 2x45 minut dziennie terapii MEDEK lub MAES (w zależności o rodzaju turnusu)
- 135 minut zajęć dodatkowych w tygodniu turnusowym, np.: terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia tkanek miękkich, terapia ręki.

Orientacyjny koszt PAKIETU ŻÓŁTEGO 5-dniowego: ok. 2200PLN

 

- 2x45 minut dziennie terapii MEDEK lub MAES (w zależności od rodzaju turnusu)
- 225 minut zajęć dodatkowych w tygodniu turnusowych np. terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia tkanek miękkich, techniki osteopatyczne, terapia ręki)

Orientacyjny koszt PAKIETU FIOLETOWEGO 5-dniowego: ok. 2600PLN

- 2x45 minut dziennie terapii MEDEK lub MAES
- zajęcia dowolnie wybrane z naszej oferty (z uwagi na efektywność pracy z dzieckiem związaną z jego możliwościami i wydolnością maksymalna ilość zajęć dziennie: 4 zajęcia)

Koszt PAKIETU ZIELONEGO zależy od rodzaju i ilości zajęć dodatkowych.

JAK WYGLĄDA TURNUS TERAPII RĘKI W ASQ?

Turnus Terapii Ręki realizowany jest w formie 5-dniowej. Każdego dnia zajęcia obejmują 105 minut pracy terapeutycznej: 60 minut terapii ręki + 45 minut terapii MAES ukierunkowanej na rozwój motoryki rąk. (Turnus może zostać wzbogacony o inne formy terapii, np. terapię manualną, czaszkowo-krzyżową).

Na życzenie rodzica/opiekuna na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicem/opiekunem, uzupełnionego kwestionariusza wraz z niezbędną dokumentacją medyczną, Centrum Terapii ASQ może zaproponować plan turnusu zgodny z aktualnymi potrzebami dziecka.

ZGŁOSZENIA NA TURNUS:

Chęć uczestnictwa w turnusie można zgłaszać telefonicznie 533 477 477, mailowo: kontakt@asqterapia.pl bądź przy użyciu formularza kontaktowego .
Gwarancją rezerwacji terminu jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości kosztorysowej turnusu (koszt wszystkich zajęć, które podlegają rezerwacji).
Zgłoszenie na turnus jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu turnusów, którego treść wysyłamy Rodzicowi/Opiekunowi.

LOKALIZACJA TURNUSÓW:

Jesteśmy w samym centrum Polski. W Wołominie (ok. 25km od Warszawy) Mieszka I 14 oraz w Warszawie na Pradze-Południe Zamieniecka 46.

ZAKWATEROWANIE:

W Wołominie dysponujemy  2-pokojowymi w pełni wyposażonymi mieszkaniami, znajdującymi się od 1-5 minut od nas. Istnieje także możliwość noclegu wraz z wyżywieniem w lokalnym hotelu Livia. W ramach lokalnej współpracy, na hasło "Turnus w ASQ" - cena promocyjna.
Ceny turnusów nie obejmują kosztów zakwaterowania.

W Warszawie rodzice zwykle zatrzymują się w miejscach niedaleko położonych od naszej siedziby. Najczęściej korzystają z oferty Booking.com bądź AIRBNB.

Masz pytania? Chcesz skorzystać z naszych turnusów? Napisz.