DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO METODĄ NEUROFLOW

Przed rozpoczęciem terapii Neuroflow, niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego. Etap diagnostyczny składa się z następujących etapów:

ETAP 1

wypełnienie kwestionariusza i dostarczenie wyników badań słuchu wraz z oceną funkcji analizy czasowej i częstotliwościowej

ETAP 2

ocena wyższych funkcji słuchowych standaryzowanymi testami

ETAP 3

raport z badania

JAK WYGLĄDAJĄ TRENINGI NEUROFLOW?

Certyfikowany terapeuta przedstawia rodzicom strategię treningową. Indywidualny program ćwiczeń tworzony jest na podstawie wywiadu i diagnozy wykonanej w gabinecie. Proces terapeutyczny dostosowywany jest indywidulanie do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka. Podczas treningu uczestnik ćwiczy umiejętność słuchania, zapamiętania treści, rozumienia słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą, poprzez wielokrotne powtarzanie prawidłowo brzmiących wyrazów poprawia się wyrazistość artykulacyjna.

Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające ok. 8 tygodni. Całość trwa ok. 8 miesięcy.

Każda pojedyncza sesja treningu składa się z dwóch części:
- słuchanie przygotowanego materiału,
- odpowiadanie na pytania związane z usłyszanym materiałem dźwiękowym.

Trening Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia. Jest to innowacyjna metoda na rynku polskim ze względu na  jej adaptacyjność. Jest to trening aktywny, w którym dziecko rozwiązuje zadania na podstawie wysłuchanych dźwięków/ tekstów. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty i odbywa się 3 razy w tygodniu (trwa 20-25 minut). Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży, poziom trudności wzrasta wraz z wiekiem i możliwościami dziecka.

Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.