Marta Abed

terapeuta SI, psycholog

Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji
Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 - modułowy KURS BAZOWY
Bilateralna Integracja
Metoda Integracji Sensorycznej (SI) wspomaganie rozwoju dziecka w placówce
edukacyjnej i w domu
ADHD objawy, diagnoza , terapia
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej