MAJA BYSTRZYŃSKA

PSYCHOLOG

Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
  • mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • studia podyplomowe: Pedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
KURSY I SZKOLENIA:
  • Skala inteligencji Stanford-Binet 5;
  • Trening Umiejętności Społecznych;
  • Mutyzm selektywny- oddziaływania przedszkolne i szkolne;
  • Tożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego i ryzyka samobójczego;
  • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów;
  • Wzbogacić swój warsztat pracy o dialog motywujący. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów.