KAROLINA PĘKAŁA

TERAPEUTA SI, TERAPEUTA RĘKI, PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLENEJ

Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie spec. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza (paliatywna);
 • mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
 • Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w systemie oświaty absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej WSNOZ.
KURSY I SZKOLENIA:
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień - diagnoza, terapia, masaż;
 • Makaton - Program Rozwoju Komunikacji PRKM - poziom I i II;
 • SAZ w terapii dzieci z ASD - kurs 3-stopniowy;
 • Praca z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością;
 • Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca;
 • Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej;
 • Dieta sensoryczna - Codzienne plany aktywności sensorycznej - dieta sensoryczna, strategie i praktyczne rozwiązania;
 • MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom 1
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​​ część I
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych​​ część II
 • Tańce, łamańce - zabawy ruchowe dla dzieci.