JULIA SERWA

PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG KLINICZNY, TERAPEUTA KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ AAC, WYKŁADOWCA AKADEMICKI AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, SZKOLENIOWIEC

Warszawa | tel.: 533 335 332

Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC

WYKSZTAŁCENIE:

 • mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • mgr psychologii klinicznej,  absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie

KURSY I SZKOLENIA:

 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż©;
 • Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością Poziom I;
 • Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością Poziom II;
 • Rola terapeuty w kształtowaniu indywidualnego systemu komunikacyjnego AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • Warsztaty Wprowadzające PODD- pragmatyczna organizacja tablic dynamicznych AAC;
 • AAC- Alternatywne metody komunikacji – Wykorzystywanie narzędzi wysokiej i niskiej technologii w tworzeniu Indywidulanego Systemu Komunikacyjnego;
 • Korowe Zaburzenia Widzenia (CVI);
 • „Jak pracować z osobami z głęboką, wieloraką, niepełnosprawnością”;
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób w spektrum autyzmu”;
 • „Lekcja: Enter!” – wykorzystywanie zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • Tworzenie książek do komunikacji AAC;
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC): Nauczanie komunikowania się w kontekście zajęć edukacyjnych. Organizacja, strategie, uczestnictwo,
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
 • Trening karmienia;
 • Wykorzystanie elementów metody Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Realizacja projektu „KOŃ NA BIEGUNACH”- Wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących sygnałów uprzedzających w komunikacji AAC oraz Modelowanie w AAC dla Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej 21;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących sygnałów uprzedzających w komunikacji AAC oraz Modelowanie w AAC dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.