JOANNA PIŁAT

NEUROLOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG,
TERAPEUTA KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ AAC,
WYKŁADOWCA AKADEMICKI, TRENER

Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej;
 • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej;
 • studia podyplomowe: neurologopedia w UMCS w Lublinie
 • studia podyplomowe w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie  w Podyplomowym Studium Wymowy
 • Kurs instruktorski metody Buteyki;
 • Elektrostymulacja;
 • Terapia Miofunkcjonalna;
 • PECS poziom 1;
 • Obsługa i wykorzystanie programu Speaking Dynamically Pro – obsługa zaawansowana;
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – szkolenie podstawowe;
 • Rett Edukacja - systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie dla osób ze zespołem Retta i innymi niepełnosprawnościami;
 • Metoda Komunikacji Symbolicznej Bliss (I st.);
 • Język Migowy (kursy I, II i III stopnia);
 • Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej. Podejście fizjoterapeutyczne;
 • Korowe Zaburzenia Widzenia (CVI);
 • Metoda PODD - warsztat wprowadzający;

 

 • VB Mapp;
 • K-taping w terapii logopedycznej;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych -usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi;
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka według koncepcji neurorozwojowych oraz integracji sensomotorycznej i ergoterapii w pediatrii;
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa;
 • Technika Aleksandra – metoda reedukacji psychofizycznej;
 • Afazja i Dyzartia;
 • Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Profilaktyka logopedyczna.