Rozpoczęcie edukacji szkolnej to bardzo ważny etap w życiu Twojego dziecka i Twoim. Bardzo ważne jest aby Twoje dziecko było do tego przygotowane zarówno pod względem motorycznym, emocjonalnym, społecznym, jak i poznawczym.

UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU ETAPU PRZEDSZKOLNEGO:

FIZYCZNY ROZWÓJ DZIECKA:

 • dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne i potrafi samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne;
 • potrafi samodzielnie się ubrać, rozebrać, zapiąć guziki, suwak;
 • potrafi samodzielnie jeść, nakryć stół, sprzątnąć po posiłku;
 • bierze udział w zabawach ruchowych- rytmicznych, muzycznych, naśladowczych;
 • potrafi rzucać piłką, skakać, czworakować, stać na jednej nodze;
 • bawi się w zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych zabawek, w tym materiałów naturalnych;
 • prawidłowo dostosowuje chwyt do trzymanego przedmiotu;
 • ma wykształcony prawidłowy chwyt pisarski i wykorzystuje go do kreślenia, rysowania i kolorowania;
 • potrafi używać nożyczek i ciąć linie proste i złożone wzory;
 • potrafi kolorować nie wyjeżdżając za kontur;
 • rysunki na etapie schematów uproszczonych- zawierają już więcej szczegółów, dziecko wykorzystuje większą gamę kolorów, rysuje tło i podstawę rysunku, elementy postaci ludzkiej nabierają bardziej naturalnego kształtu.

 

POZNAWCZY ROZWÓJ DZIECKA:

 • posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
 • potrafi poprawnie pod względem gramatycznym i składniowym budować złożone zdania;
 • wymowa wszystkich głosek jest prawidłowa;
 • opowiada, co widzi na obrazku przy pomocy zdań złożonych;
 • potrafi rozpoznać dźwięki celowo wytwarzane przez różne przedmioty na skutek ich uderzania, pocierania, gniecenia, itp.
 • odtwarza proste, kilkuelementowe układy dźwiękowe - wyklaskiwane lub wystukiwane;
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
 • układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie,
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • zna nazwy kolorów
 • zna pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, ćwiczeń i wykonywania innych czynności,
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb,
 • wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozpoznaje podstawowe symbole matematyczne;
 • rozumie pojęcia związane z następstwem czasu: wczoraj, jutro, dzisiaj,
 • zna pory roku, miesiące, dni tygodnia;
 • zna części ciała: potrafi je nazwać i wskazać;
 • potrafi określić wzajemne położenie przedmiotów względem siebie, posługuje się określeniami: na, pod, nad, między, na prawo, na lewo;

EMOCJONALNY ROZWÓJ DZIECKA:

 • potrafi słuchać nie przerywając osobie mówiącej;
 • potrafi nazywać swoje emocje; panuje nad emocjami;
 • potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny;
 • potrafi koncentrować się na zadaniu;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozwija w sobie empatię,  rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

SPOŁECZNY ROZWÓJ DZIECKA:

 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • nawiązuje relacje rówieśnicze w poszanowaniu dla granic innych dzieci,
 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby;
 • przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.

W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ DZIECKA?

Zapraszamy do naszej Poradni. Wykonujemy diagnozy gotowości szkolnej. Zapraszamy także na konsultacje z pedagogiem.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE Z NASZĄ PEDAGOŻKĄ KATARZYNĄ KRÓL, KTÓRA SPRAWDZI U TWOJEGO DZIECKA:

 •  poziom umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach;
 •  podstawowe umiejętności matematyczne m.in. : znajomość cyfr, kategoryzacja, zależności wielkości i ciężaru;

 

 • lateralizację (czyli "przewagę stronną" - prawo-, leworęczne, prawo-, lewooczne. Lateralizacja ma wpływ na sposób uczenia się. Niezakończony proces lateralizacji ma negatywny wpływ na rozwój dziecka, zwłaszcza  na tempo i poziom opanowania języka i umiejętności szkolnych);
 • gotowość emocjonalną do podjęcia zadań szkolnych: czas i poziom koncentracji, umiejętność rozumienia poleceń szkolnych. 

Spotkanie trwa 60 minut. Cena promocyjna: 100,00PLN.
Zapraszamy dzieci od 5 roku życia. 

* Zajęcia w ramach akcji "Przegląd Przedszkolaka. Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?" nie są standaryzowanym testem diagnostycznym badającym gotowość szkolną.

CHCESZ ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA "PRZEGLĄD PRZEDSZKOLAKA. CZY TWOJE DZIECKO JEST GOTOWE DO SZKOŁY?" W PROMOCYJNEJ CENIE? 

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA OBOK BĄDŹ ZADZWOŃ: 533 335 332