UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE - CO TO?

Kompetencje społeczne są niezbędnymi umiejętnościami potrzebnymi do życia społecznego. Wśród nich należy wymienić m.in.: umiejętność komunikowania się, nawiązywania i utrzymywania relacji, zdolność pracy w grupie, dostosowywanie się do zasad panujących w danej grupie, empatia, asertywność.

KORZYŚCI Z ZAJĘĆ:

  • rozwój umiejętności komunikacyjnych w grupie
  • nauka współpracy w grupie
  • rozumienie i właściwe wyrażanie emocji
  • nauka przestrzegania zasad
  • zdobywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • nauka samokontroli
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • zmniejszenie lęku związanego z interakcjami społecznymi
ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

LOKALIZACJA

Zajęcia organizowane zarówno przez ASQ Warszawa, jak i ASQ Wołomin.

PROWADZĄCY

Zajęcia prowadzone przez dwóch specjalistów: dwóch psychologów lub psychologa i pedagoga.

GRUPY

Grupy maksymalnie 8-10 osobowe dobierane wiekowo.

PROWADZĄCY

Iga Nowicka

psycholog kliniczny

Wołomin

Kamila Sowińska

oligofrenopedagog

Wołomin

Justyna Prokop

pedagog

Wołomin

Klaudia Jóżwiak

psycholog

Wołomin

Natalia Bogusz

psycholog

Warszawa

Team 1

Aneta Zimnoch

psycholog

Warszawa