MAGDA KLIMKIEWICZ

PSYCHOLOG, DIAGNOSTA ADOS-2

Wołomin | tel.: 533 403 400
Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr psychologii na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego;
 • studia podyplomowe: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.

 

 • szkolenie I stopnia metody The Early Start Denver Model ESDM Introductory Workshop;
 • szkolenie II stopnia The Early Start Denver Model ESDM Advanced Workshop;
 • Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej,
 • Skala Inteligencji Stanford Binet 5;
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1;
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się;
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton;
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce;
KURSY I SZKOLENIA:

 

 

 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • Klucz do uczenia się. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L.Wygotskiego;
 • Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – program integracji odruchów w edukacji małego dziecka;
 • Małe dziecko – poznanie w zabawie;
 • Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD;
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
 • Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z zaburzeniami rozwoju;
 • Dzieci z dyspraksją, Zespołem Aspergera i spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole.