Magda Klimkiewicz

psycholog

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Ukończyła także studia podyplomowe Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem oraz Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

„AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się” I stopień;
Międzynarodowy certyfikat terapeuty ESDM;
Kurs I i II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop);
Narzędzie M-CHAT –R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; 
Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem;
MAKATON – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole);
ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym