TURNUSY KOMUNIKACJA

Każde dziecko potrzebuje się komunikować. Każde dziecko się komunikuje. Każde na swój sposób w zależności od swoich możliwości. Każde dziecko chce być zrozumiane, chce aby tworzone, budowane przez niego komunikaty trafiały do odbiorcy. Czasem z różnych powodów natury neurologicznej lub innej wyrażanie siebie poprzez mowę jest utrudnione a czasem nawet niemożliwe. Na szczęście jest na to sposób. Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC.

Tworzymy zindywidualizowane systemy komunikacyjne, aby umożliwić dzieciom niemówiącym/mówiącym mało aktywne uczestnictwo w życiu i osiąganie swoich celów.

DLA KOGO?

dzieci, u których mowa rozwija się nieadekwatnie do normy wiekowej
dzieci, u których mowa nie rozwija się prawidłowo bądź w ogóle nie mówią na skutek mózgowego porażenia dziecięcego, chorób genetycznych.
dzieci z SMA
dzieci, u których najprawdopodobniej mowa nigdy się nie rozwinie

CZYM JEST KOMUNIKACJA ALTERANTYWNA I WSPOMAGAJĄCA AAC?

Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (ang. Augmentative and Alternative Communication= AAC) to wielodyscyplinarny obszar praktyki naukowej, edukacyjnej i klinicznej.
Łączy w sobie profilaktykę, diagnozę i terapię. Jej celem jest usuwanie niepowodzeń komunikacyjnych oraz budowanie lub przywracani umiejętności efektywnego, funkcjonalnego porozumiewania się.

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA

Gdy mowa rozwija się z opóźnieniem, dziecko mówi zbyt mało, zbyt niewyraźnie, aby skutecznie się porozumiewać. Dodatkowe sposoby komunikowania się (np. gesty, czy symbole) pozwalają uzupełnić mowę i, co ważne, stymulują rozwój językowy (także rozwój mowy).
Wspomagająca komunikacja służy dziecku do momentu, kiedy jej potrzebuje. Jeśli wraz z rozwojem dziecka, rozwija się także mowa - stopniowo ogranicza się korzystanie z AAC bądź zupełnie z niego rezygnuje na rzecz mowy.

 

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

Gdy wiemy, że dziecko nie jest w stanie mówić i nie będzie w przyszłości efektywnie komunikować się słownie (np. ze względu na fizyczne uszkodzenie aparatu mowy). Wypracowujemy alternatywny wobec mowy sposób porozumiewania się, który będzie towarzyszył dziecku przez całe życie (np. w formie gestów, znaków graficznych, pisma itd.)

 

RODZAJE TURNUSÓW AAC:

TURNUS "NA START"

dla rozpoczynających przygodę z AAC

✅ 360 minut pracy terapeutycznej (przez 5 dni)
✅ ocena poziomu komunikacyjnego dziecka;
✅ poznanie preferencji dziecka w odniesieniu do poszczególnych systemów/narzędzi AAC;
✅ propozycje Indywidualnego Systemu AAC dla Twojego dziecka;
✅ opracowanie Strategii Komunikacyjnych dla wybranych sytuacji/otoczenia, w którym funkcjonuje dziecko*;
✅ aktywna praca z dzieckiem zgodnie z przyjętą strategią;
✅ przygotowanie rodzica do pracy z dzieckiem;
✅ odpowiedzi na nurtujące Was pytania;
✅ ustalenie planu działania po turnusie;
✅ kontakt mailowy z terapeutą prowadzącym w pierwszym miesiącu po zakończeniu turnusu

 

Obowiązuje minimum jedno spotkanie on-line w miesiącu w celu bieżącej ewaluacji systemu

* cena turnusu obejmuje opracowanie jednej strategii dla wybranego środowiska dziecka
UWAGA! Cena turnusu nie zawiera kosztów przygotowania książki AAC, jeśli takowa zostanie wybrana jako narzędzie komunikacji.

 

TURNUS KONTYNUACJA

dla kontynuujących przygodę z AAC

✅ 300 minut pracy terapeutycznej (przez 5 dni)
✅ ewaluacja przyjętej strategii
✅ aktualizacja strategii
✅ aktywna praca z dzieckiem zgodnie z przyjętą strategią
✅ przygotowanie rodzica do pracy z dzieckiem*
✅ ustalenie harmonogramu prac i spotkań na kolejny okres
✅ kontakt mailowy z terapeutą prowadzącym według ustalonego harmonogramu

 

Obowiązuje minimum jedno spotkanie on-line w miesiącu w celu bieżącej ewaluacji systemu

* część pracy jest realizowana z samym rodzicem/opiekunem

Jeśli myślicie o wprowadzeniu swojemu dziecku Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC powinniście:

- dobrze przemyśleć decyzję o wprowadzeniu tej formy komunikacji. Odpowiedzialność za efektywność działań leży bowiem nie tylko po stronie terapeuty, ale także Waszej. AAC to cały system, który wymaga zaangażowania nie tylko Waszego, ale także pozostałych najbliższych dziecka oraz osób, które na co dzień z Twoim dzieckiem funkcjonują.

- wybrać terapeutę prowadzącego, z którym pozostaniecie w stałym kontakcie przez cały okres trwania terapii. Terapeuta będzie opracowywał strategie komunikacji dla różnych potrzeb/sytuacji, w których dziecko funkcjonuje, kontrolował realizację/efektywność wprowadzanych strategii, wprowadzał aktualizacje.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Decydując się na turnus Komunikacja, istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych z oferty zajęć w naszym Centrum.

Wybór zajęć dodatkowych zależy od rodzica/opiekuna. Na prośbę rodzica/opiekuna po otrzymaniu Kwestionariusza zgłoszeniowego oraz rozmowie z rodzicem, Centrum Terapii ASQ zaprojektuje program turnusu według aktualnych potrzeb dziecka.

ZAJĘCIA FIZJOTERAPEUTYCZNE

terapia MEDEK
terapia MAES
terapia NDT-Bobath
terapia czaszkowo-krzyżowa
terapia tkanek miękkich
Movement Lesson
Innowalk
terapia Masgutovej
terapia ręki
terapia widzenia
techniki osteopatyczne

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

terapia psychologiczna
terapia pedagogiczna
badania i diagnozy

ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE

terapia miofunkcjonalna
Metoda Krakowska
elektrostymulacja
diagnoza

INTEGRACJA SESNORYCZNA

diagnoza
terapia SI

TRENINGI SŁUCHOWE

aktywny trening słuchowy Neuroflow ATS
trening słuchowy Johansena IAS

Jesteś zainteresowany turnusem? A może masz pytania? Napisz!

Turnusy AAC organizowane są:

Warszawa, Praga-Południe Zamieniecka 46 | 533 477 477