CZYM JEST STYMULACJA POLISENSORYCZNA?

Stymulacja polisensoryczna to pobudzanie w jednym momencie wielu zmysłów poprzez dostarczanie ciału i mózgowi różnego rodzaju bodźców: dotykowych, smakowych, słuchowych, wzrokowych, proprioceptywnych czucia głębokiego, westybularnych związanych z ułożeniem ciała w przestrzeni, harmonią ruchów, utrzymywaniem równowagi.

Zajęcia mają na celu dostarczyć wszystkich niezbędnych bodźców, by dziecko odpowiednio do swoich potrzeb mogło doświadczać na miarę swoich możliwości świata zewnętrznego.
Zajęcia polisensoryczne w ASQ to jednocześnie zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, zajęcia z elementami terapii SI oraz z Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej.

DLA JAKICH DZIECI ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE?

z niepełnosprawnością intelektualną
z autyzmem, zespołem Aspergera
z nadpobudliwością

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POLISENSORYCZNYCH:

- ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych i wzrokowych;
- zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
- rozwijanie percepcji smakowej;
- nabywanie umiejętności rozróżniania smaków;
- rozwój zdolności postrzegania;
- rozwój wrażliwości dotykowej;
- poszerzanie doświadczeń węchowych;
- rozwój poczucia i świadomości własnego ciała;
- orientacja w schemacie ciała;
- rozwój świadomości istnienia;
- wyciszenie i odprężenie;
- budowanie strategii komunikacyjnej.
Na zajęciach tworzymy również książki polisensoryczne z wykorzystaniem AAC.

PROWADZĄCA:

Julia Serwa - pedagożka specjalna, psycholożka, terapeutka Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC I i II stopnia, Wykładowczyni na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie doktoratu. Na co dzień pracuje jako wychowawca i terapeuta indywidualny w szkole specjalnej. Julia specjalizuje się (i uwielbia – co zawsze podkreśla) w pracy z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi.

Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC

Masz pytania? Chcesz zapisać swoje dziecko na zajęcia? Napisz.