wróć do oferty zajęć poradni fizjoterapeutycznej

JAK WYGLĄDA TERAPIA MAES?

Centralnym punktem w terapii MAES jest mózg pacjenta wraz z jego uszkodzonymi obszarami. Terapia ta podkreśla, że ciało pacjenta z MPD jest zdrowe (typowe kości i mięśnie, unerwienie obwodowe), to "produkowany" ruch jest atypowy. Przyczyną tego jest wyłączenie określonego obszaru w mózgu i brak funkcji i umiejętności, za które dana część mózgu odpowiada. Efekty uszkodzenia mogą być różne: zaburzenia ruchu, sensoryki i zmieniają się zależnie od wieku, pozycji ciała, emocji, zadania przed którymi pacjent staje.

Mózg, który uległ uszkodzeniu, wytwarza nowe wzorce ruchowe. Zwykle jest to jeden wzorzec wykorzystywany później niezależnie od sytuacji, w której się pacjent znajdzie. Każda strategia ruchu składa się z ruchów zamierzonych i niezamierzonych. Na przykład w przypadku dziecka siedzącego przed zabawką, wyciągnięcie ręki po zabawkę jest ruchem zamierzonym, podczas gdy praca całego tułowia, przeciwległej nogi, głowy, wzroku są ruchami niezamierzonymi. Uszkodzony mózg potrafi "stworzyć" nowe wzorce ruchu zamierzonego (często z pomocą terapeuty) i później wykorzystywać ten wzorzec zawsze niezależnie od zmieniającego się kontekstu. Obranie jednej powtarzalnej strategii, nieuwzględniającej zmiany wspomnianego kontekstu może skutkować przykurczami, czy zaburzeniami postawy (ruchy niezamierzone).

Rolą terapii MAES jest uczenie dziecka przyjmowania różnych strategii ruchu z uwzględnieniem zmieniającego się kontekstu. Praca terapeuty z dzieckiem koncentruje się na ruchach niezamierzonych.

Metoda ma za zadanie łamanie stereotypów ruchowych, poprzez zaskakiwanie dziecka, wyprzedzanie jego ruchów, zmianę ich tak, aby nie były przewidywalne dla dziecka i nie zdążyło ono wejść w swój wypracowany schemat. Rolą terapeuty zaś jest motywowanie pacjenta do poszukiwania nowych strategii, wspierania ciała, myślenia i emocji podczas tego procesu.

W terapii MAES bardzo ważne jest uwzględnienie możliwości poznawczych mózgu, pracy z zachowaniem i sensorycznymi zaburzeniami. A sukces ruchu nie wynika ze wzmocnienia wybranej grupy mięśni. Efektem terapii jest postawa ciała, która podlega adaptacji przez mózg w zależności od kontekstu sytuacji przed i po zadaniu.

EFEKTY?

- wzrost poziomu koordynacji z równoległym mniejszym użyciem siły
- poprawa dysocjacji ruchów i zakresów
- modulowanie siły i prędkości ruchu
- większa płynność i swoboda ruchu

MEDEK A MAES W OPINII RODZICÓW

"Jaka jest różnica jest Medekiem a Maesem? To tak jakby porównać dwa rodzaje nauk – nauki humanistyczne i nauki ścisłe. Nauki ścisłe to medek – konkretny, ustrukturalizowany, 1+1 zawsze da 2. MAES – humanistyczny, zaskakujący, otwarty na interpretacje. Medek jest przewidywalny. MAES - nie. Podąża za dzieckiem. Wychwytuje niuanse."

"Medek uczy utrzymania pozycji w pionie. Ale skręt ciała to nie jest pion. To jest balans. I tego uczy MAES."

"W MAESie praca z ciałem jest wtórna do pracy z plastycznym mózgiem."

"MAES to ćwiczenia spontaniczne, służące zaskakiwaniu dziecka w każdym momencie. To samo ćwiczenie nigdy się nie powtórzy. Terapeuta zaskakuje dziecko na każdym kroku. Po co? Po to, żeby stymulować mózg – z jednej strony, żeby zwiększać repertuar ruchowy, a z drugiej żeby nauczyć dziecko wychodzić ze schematów, które nie są dla niego korzystne – np. używanie zbyt dużej siły przy jakiejś czynności, działaniu. "

"W MAESIE terapeuta zawsze musi być o krok przed dzieckiem. Musi przewidywać kolejny ruch dziecka po to, żeby zaskoczyć dziecko i „uniemożliwić” mu ruch, który chce wykonać, a który będzie wg schematu dziecka zakotwiczonego w mózgu. Dziecko, dzięki uważności (ekstremalnej uważności) terapeuty, w każdym momencie musi wychodzić poza schemat, a schemat często jest niekorzystny dla dziecka. "

"MAES to bardziej metoda psychologiczna niż fizjoterapeutyczna. Maes ćwiczy mózg, nie tyle ciało. Pracuje nad plastyką mózgu. Zakłada, że to najpierw głowa „musi pójść”. Jak głowa „pójdzie”, to nogi również.
"Jeśli dziecko utknęło w stereotypie ruchowym, to MAES jest rozwiązaniem. Jest przełamaniem schematu ruchowego i psychicznego. Zwiększa repertuar ruchowy, ilość wariantów ruchu w zależności od sytuacji."

wróć do oferty zajęć poradni fizjoterapeutycznej