Natalia Smagacz

terapeuta SI, terapeuta ręki | pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Specjalna

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

Integracja Sensoryczna I i II;
Terapia Ręki;
“Zachowania trudne u dzieci”;
“Wspieranie rozwoju posturalnego dziecka w warunkach domowych z perspektywy integracji sensorycznej”;
“Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow”;
Integracja Bilateralna;
“Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego a kontrola posturalna- techniki stymulujące i poprawiające rozkład napięcia mięśni";
“Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI- narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego”;
“Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”;
Kurs NLP Practitioner;
“Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI- narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego”;
Międzynarodowe Warsztaty Hipoterapeutyczne na temat Psychopedagogicznych Aspektów Hipoterapii;
Kurs wprowadzający VIT;
„Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia”