NATALIA SMAGACZ

TERAPEUTA SI, OLIGOFRENOPEDAGOG,
SPECJALISTA NEUROFLOW.

Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:

 • Pedagogika Specjalna, specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: studia magisterskie.
KURSY I SZKOLENIA:
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia;
 • Wspieranie rozwoju posturalnego dziecka w warunkach domowych z perspektywy integracji sensorycznej;
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow;
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji;
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI- narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego;
 • Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka;
 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka;
 • Integracja Bilateralna. Program szkolny;
 • Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego;
 • Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego a kontrola posturalna- techniki stymulujące i poprawiające rozkład napięcia mięśni;
 • Kurs grafomotoryki;
 • Kurs terapii ręki;
 • Zachowania trudne u dzieci;
 • Teoria umysłu, Centralna Koherencja- diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z Zespołem Aspergera;
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia;
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.