MONIKA GAJKOWSKA

TERAPEUTA TUS,
OLIGOFRENOPEDAGOG.

Warszawa | tel.: 533 335 332

 

WYKSZTAŁCENIE:
 • Oligofrenopedagogika / Pedagogika Wczesnoszkolna Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka w Warszawie;
 • studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie.
KURSY I SZKOLENIA:

 

 • PEP-3-PL profil psychoedukacyjny;
 • VB - MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii;
 • Picture Exchane Communicaton System - Piziom I (PECS);
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3- modułowy kurs bazowy;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania;
 • Trudności związane z karmieniem u dziecka - od teorii do praktyki;
 • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza - terapia - masaż;
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu;
 • MAKATON.