MARTA WYSZYŃSKA

NEUROLOGOPEDA,
PEDAGOG SPECJALNY

Wołomin | tel: 533 403 400

WYKSZTAŁCENIE:
 • absolwentka pedagogiki specjalne o specjalizacji: logopedia, terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • absolwentka Neurologopedii Klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną, Wrocławski Uniwersytet Medyczny.
KURSY I SZKOLENIA:
 • Nerwy czaszkowe;
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie;
 • Nosowanie - postępowanie logopedyczne;
 • Chcemy gadAAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna we wspieraniu rozwoju dzieci z autyzmem;
 • Gesty GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD;
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu;
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii;
 • Wykorzystanie metody werbalno-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej;
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC);
 • Narzędzia M-CHAT-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego - diagnoza, planowanie, prowadzenie terapii;
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce;
 • Makaton - szkolenie podstawowe;
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrznooralnych;
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych;
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących;
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją);
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania;
 • Rozwój daje radość - praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą, samodzielnością;
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia;
 • Najwcześniejsze wspieranie rozwoju dziecka z grupy ryzyka - działanie diagnostyczne i terapeutyczne. Praca w zespole terapeutycznym.