MAGDALENA SZCZEPAŃSKA

FIZJOTERAPUTKA

Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
  • mgr fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
KURSY I SZKOLENIA:
  • „Seryjne gipsowanie w spastyce”;
  • Kurs specjalistyczny NDT Bobath Basic;
  • Stopa – najnowsze badania i terapie” Beverly Cusick
  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy;
  • Kurs specjalistyczny PNF w pediatrii;
  • Kurs podstawowy koncepcji PNF;
  • Kurs masażu klasycznego;
  • ,,Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością” Stopień I, Monika Jerzyk.