JUSTYNA ŁOCHOWSKA

NEUROPSYCHOLOG, DIAGNOSTA,
TERAPEUTA KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ AAC

Wołomin | tel.: 533 403 400

Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC
WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • studia podyplomowe: Diagnoza i terapia neuropsychologiczna; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Klinicznej - uprawnienia pedagogiczne;
 • Studium AAC, Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek.
KURSY I SZKOLENIA:
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC. Blok I, II i III
 • Sensomotoryczna terapia widzenia;
 • AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się;
 • Wykorzystanie ADOS- 2 w diagnostyce klinicznej;
 • Terapia ręki II stopień;
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się;
 • Picture Exchange Communication System- Poziom 2;
 • Tobii Communicator 5 z bazą symboli PCS;
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce;
 • Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem VB- MAPP;
 • Zachowania niepożądane u dzieci;
 • Terapia ręki, I stopień;
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego;
 • Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci;
 • Małe dziecko- tabu i mity;
 • Neuromowa- czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy;
 • Narzędzie M- CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci;
 • Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem i jego rodzinie;
 • Osoby z zespołem Aspergera- świat emocji;
 • Kurs wprowadzający do wideotreningu komunikacji (VIT);
 • Trening umiejętności społecznych;
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju;
 • AAC w autyzmie- od dzieciństwa do dorosłości;
 • Rozumieć i być rozumianym- porozumiewanie się z osobami z autyzmem;
 • szkolenie podstawowe MAKATON;
 • Strukturalizacja czasu i przestrzeni w pracy z dzieckiem z autyzmem;
 • Jak bawić się z dziećmi z autyzmem;
 • Trudne zachowania – pozytywne podejście;
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część II;
 • Szkolenie podstawowe PECS;
 • Wspomaganie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych.;
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I;
 • Metody i techniki muzykoterapii.