Joanna Piłat

specjalista AAC, logopeda, oligofrenopedagog

Ukończyła:
- logopedię w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej
- oligofrenopedagogikę - studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej
- studia podyplomowe w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie  w Podyplomowym Studium Wymowy

Ukończyła kursy i szkolenia:

-  Intensywne Nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart;
- " Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej. Podejście fizjoterapeutyczne”
-  Systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie dla osób ze zespołem Retta i innymi niepełnosprawnościami;
-  Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – szkolenie podstawowe
Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka  z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
- Metoda Komunikacji Symbolicznej Bliss
- Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- Obsługa i wykorzystanie programu Speaking Dynamically Pro
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka według koncepcji neurorozwojowych oraz integracji sensomotorycznej i ergoterapii w pediatrii
- Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autytstycznymi
- VB Mapp