Izabela Jońska

terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na kierunku: fizjoterapia

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

terapia CranioSacralna
MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 1 i 2- Międzynarodowy Instytus Svetlany Masgutowej
Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS
Kurs Integracji Sensorycznej  I, II