EWA NATKAŃSKA

TERAPIA SI
DIAGNOZA SI

Warszawa | tel.: 533 335 332

 

WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr pedagogiki kryminologicznej, Pedagogium WSPR w Warszawie;
 • studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie;
 • studia podyplomowe: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

 

KURSY I SZKOLENIA:
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych;
 • Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia, masaż;
 • Integracja Bilateralna – program szkolny;
 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej;
 • Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu;
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji;
 • Model wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowany na rodzinie i środowisku - teraźniejszość i przyszłość;
 • Mindfulness - wprowadzenie do uważności dzieci i młodzieży w pracy terapeutycznej;
 • KORP - karty rozwoju psychorychowego;
 • Bateria Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.