EDYTA WITKOWSKA

NEUROLOGOPEDA

Wołomin | tel.: 533 403 400
Warszawa | tel.: 533 335 332

WYKSZTAŁCENIE:
 • Pedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa: studia magisterskie;
 • Logopedia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa: studia podyplomowe;
 • Neurologopedia, WSPR, Warszawa: studia podyplomowe.
KURSY I SZKOLENIA:
 •  Metoda krakowska w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 •  Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel moduł I dla osób w wieku 8+;
 •  Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel moduł II dla dzieci w wieku 4- 8;
 •  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 •  Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 •  Metody wywoływania głosek;
 •  Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną;
 •  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 •  Test SON-R;
 •  Stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci z Zespołem Downa;
 •  Dysfagia u dzieci i dorosłych;
 •  Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 •  Wczesne zaburzenia funkcji oralnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego;
 •  Karmienie małego dziecka w aspekcie neurologopedycznym;
 •  Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem,
 •  Karmienie terapeutyczne Human Touch;
 •  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym;
 •  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy;
 •  Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi;
 •  ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w Chorobach Głowy, Szyi i Twarzoczaszki;
 •  Diagnoza i terapia logopedyczno-pedagogiczna dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD;
 •  AAC - Wspomaganie porozumiewania się dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji;
 • Elektrostymulacja w logopedii;
 • Elektrostymulacja w logopedii część II - moduł rozwijający;
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie;
 • Pacjent z rozszczepem podniebienia w gabinecie logopedycznym;
 • Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna.