Edyta Witkowska

neurologopeda

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

Metoda Krakowska, m.in.
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
- Terapia neurobiologiczna
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy
Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
Karmienie terapeutyczne Human Touch
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt
Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi