KAROLINA MACIEJEWICZ

PSYCHOLOG

Wołomin  | tel. 533 403 400
Warszawa | 533 334 332

WYKSZTAŁCENIE:
 • mgr psychologii, AE-H Warszawa

 

KURSY I SZKOLENIA:
 • Praca z grupą nie musi być trudna - skuteczne Zarządzanie klasą i grupą przedszkolną;
 • Szybko i precyzyjnie. Zabawa i motoryka - nierozłączna para. BIG 6+6;
 • Echolalia - przegląd badań;
 • Essential for living. 8 umiejętności niezbędnych do życia;
 • Metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna;
 • Terapia behawioralna - teoria i praktyka. Kurs bazowy, 3 -modułowy;
 • VB - Mapp - ocena umiejętności i planowanie terapii;
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1;
 • Nauczanie Precyzyjne - czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego nauczyliśmy;
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart;
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna;
 • Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia;
 • Kontrakty behawioralne;
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP – 3 –PL, czy VB-MAPP?;
 • Trening jedzenia;
 • Echo echolalia. Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD;
 • Jak nauczyć dziecko z zaburzeniami rozwoju przegrywania, czekania, dzielenia się, dialogu?;
 • Moc struktury, czyli dobry start – jak budować środowisko przyjazne osobie z autyzmem.;
 • Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD.;
 • Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami –komunikacja sprzyjająca współpracy.;
 • Trening toaletowy dziecka z ASD.;
 • Zrozumieć zaburzenia sensoryczne – podstawy Integracji Sensorycznej (SI);
 • WOPFU/IPET/VB-Mapp, wskazówki do stworzenia dokumentacji terapeutycznej;
 • Model pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania;
 • Autyzm i Zespół Aspergera - diagnoza i terapia;
 • I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. Zaburzenia ze spektrum autyzmu - w teorii i praktyce;
 • Trening Funkcjonalnej Komunikacji (FCT) jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych;
 • Od wokalizacji do rozmowy - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem;
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ;
 • „SYSABA” - zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego;
 • Praca z zachowaniami schematycznymi;
 • Blok 1, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - od dźwięku do myślenia.